Quen somos

UNHA ASOCIACIÓN PARA O FOMENTO DA LECTURA

Quen somos

Espazo Lectura é unha organización non gobernamental fundada para o fomento e a animación á lectura en lingua galega. Está situada en Gondomar, no Val Miñor, e organiza actividades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción lectora, así como calquera outro tipo de iniciativas que teñan que ver coa promoción da lectura e do libro como referentes de benestar social e coa consideración do libro como elemento socializador, indispensable para elevar o nivel educativo, a conciencia crítica, a capacidade analítica e, en definitiva, a calidade de vida e o ocio das persoas.

Para levar a cabo os seus fins, Espazo Lectura mantén unha programación, tanto estable coma conxuntural, en relación cos cometidos que persegue, atendendo ao principio de que o libro ou a lectura sexan o elemento nuclear e de referencia. As populares sesións de contacontos coñecidas baixo o nome de Contomar son a actividade fundacional da asociación.

O traballo de Espazo Lectura oriéntase basicamente en tres liñas principais: a creación e animación de clubs de lectura, a divulgación e sensibilización, e a formación especializada en fomento da lectura.

O funcionamente interno de Espazo Lectura é abertamente democrático e baséase no consenso. A asociación consta dunha Xunta Directiva formada por 8 membros, de carácter executivo; dun Consello Operativo, formado por 18 membros, que se reúne dúas veces ao ano e avalía todas as actividades e o funcionamento interno da asociación; e da Asemblea Xeral, que é o órgano de representación de todos os socios e socias. Ademais, existen distintas comisións de traballo por áreas ou actividades.

Contacto: espazolectura@gmail.com ou 608 087 119

Xunta Directiva:

A Xunta Directiva de Espazo Lectura está formada polas seguintes persoas:

Presidenta: Beatriz Núñez
Vicepresidenta: Yaiza Peixoto
Tesoureira: Mar García
Secretario: Xoán Cruz
Vocalía de Xestión Interna: Cristina Álvarez
Vocalía de Coordinación: Beatriz Pereiro
Vocalía de Accións Especiais: Fran Alonso
Vocalía de Loxística: Luís Domínguez

Consello Operativo:

O Consello Operativo de Espazo Lectura está formado polos membros da Xunta Directiva mais as seguintes persoas:

Anxo Iglesias Mariño
Concha Costas
Félix Rodríguez
Bieito Legaspi
Fátima Granja
María Jesús Garrido
Anaír Rodríguez
Xosé Manuel Moo
Rosana Estévez
Carmen Campo

Coordinadores de áreas ou actividades:

Coordinación da web e comunicación: Anaír Rodríguez
Coordinación de publicacións: Xosé Manuel Moo
Coordinación do Contomar: Mar García Hermida, Fátima Granja Paz e Marta Fernández Carneiro
Coordinación da Casa da Lectura: Beatriz Pereiro, Rosana Estévez, Eva María Fernández e Natalia Gantes Mella. Coa colaboración de Andrea Michèle Rosario.
Coordinación do Lendo Contigo: Yaiza Peixoto, Luís Domínguez, Anxo Iglesias e Víctor Pérez
Coordinación do Sete Vidas: Bieito Legaspi e Marisú Garrido
Coordinación do club Lecturas Debuxadas: Félix Rodríguez e Óscar Fernández
Coordinación das Noites Golfas: Fran Alonso
Coordinación de Contos en Cueiros: Anaír Rodríguez, Beatriz Núñez, Beatriz Pereiro, Auri Fontan, Alma Alonso, Ángeles Rodríguez e Mirian Rodríguez
Coordinación do Comando Le: Concha Costas, Xoán Cruz e Cristina Álvarez
Coordinación da Oficina de Formación: Fran Alonso e Beatriz Pereiro
Coordinación do Dar de ler como quen dá de beber: Bieito Legaspi e Luís Domínguez
Banda dos Cueiros: Pablo Rial Salgueiro, David Rodríguez, Xosé Manuel Moo, Anxo Iglesias, Sabela Salgueiro e Félix Rodríguez

[/span4][/row]

Descargar (PDF, Unknown)