A Portada publicado por

Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria

Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria
Este sábado 3 de marzo Espazo Lectura celebrará a Asembela Xeral Ordinaria da asociación e a continuación unha Extraordinaria. Reproducimos a convocatoria enviada a todas as persoas asociadas.
Por encomenda da Presidenta de Espazo Lectura convócase a Asemblea Xeral Ordinaria da asociación e a continuación unha Asemblea Xeral Extraordinaria, ambas as dúas o mesmo día e ambas as dúas na Casa da Lectura (Nogueira 8, Donas, Gondomar).
Asemblea Xeral Ordinaria celebrarase o sábado 3 de marzo de 2018, a partir das 11:00h en primeira convocatoria e a partir das 11:30h en segunda convocatoria, no lugar indicado, coa a seguinte
 ORDE DO DÍA
1.- Lectura e aprobación, se procede, de dúas actas anteriores.
2.- Aprobación de baixas e novas altas.
3.- Remodelación da Xunta Directiva e do Consello Operativo.
4.- Modificación do Regulamento de Réxime Interno.
5.- Presentación de actividades.
6.- Memoria económica de 2017.
7.- Proposta de actividades e orzamento para o ano 2018.
8.- Varios.
9.- Rogos e preguntas.
 

Asemblea Xeral Extraordinaria celebrarase tamén o sábado 3 de marzo de 2018, a partir das 13:15h en primeira convocatoria e a partir das 13:45h en segunda convocatoria, no lugar indicado, cun punto único na

 ORDE DO DÍA

1. Aprobación da remodelación da Xunta Directiva.

 

Facebook Twitter Digg Email

Espazo Lectura

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com