Gondomar lendo para medrar publicado por

Propostas aos grupos municipais para o fomento da lectura (3): Establecemento dun orzamento específico estable para a Biblioteca Municipal

Propostas aos grupos municipais para o fomento da lectura (3): Establecemento dun orzamento específico estable para a Biblioteca Municipal

O establecemento dun orzamento específico e estable por parte do Concello de Gondomar para a Biblioteca Municipal é absolutamente imprescindible, e faise inevitable para poder asumir as actividades incluídas no Plan Bianual de Fomento da Lectura do que falamos no seguinte punto.
Resulta incomprensible que nunca até o momento a Biblioteca Municipal contase cun orzamento propio, nin para fondos nin para actividades de
dinamización.
Ese orzamento anual para a Biblioteca Municipal de Gondomar constituirá a base da necesaria renovación e a permanente actualización dos seus fondos. Nese sentido, é misión da Biblioteca Municipal buscar o achegamento á poboación gondomareña, e, como institución pública, responsabilizarse de cumprir ese papel de servizo esencial para a educación, a formación, o lecer, a documentación e o asesoramento que cumpren as bibliotecas do século XXI.

Facebook Twitter Digg Email

You must be logged in to post a comment.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com